Deutsch English Russisch Türkisch
F.C.A. GMBH Profil
Profil
Winter
CALL-BACK

Firma tanıtımı

Şirketimiz 15 yılı aşkın bir süre önce kuruldu. Bu tarihte, şimdiki genel müdürümüz Sayın Çelik inşaat sorumlusu konumundan yola çıkarak, kendi işini kurma cesaretini gösterdi. Meslek öğrenimini tamamlamış olan en büyük oğlunun yardımıyla kısa sürede işleyen bir şirket kurmayı başardı. Yeteneklerinin olduğu gibi, iyi iş bağlantılarının da başından beri bu başarıda büyük bir payı vardır.

Başlangıçta şirketimiz iki ayrı şirkette –FCA ve FACH’dan– oluşmaktaydı. FACH ana inşaat sektörünü işletirken, FCA bütün tesis yönetimi bölümünü kapsamaktaydı.

Yönetimi daraltmak amacıyla 2005 yılında iki ayrı firmayı birleştirerek tek şirket haline getirdik.

Bu sayede artık taşınmazlara yönelik hizmetlerimizin tümünü ilk elden, son derece kısa süren bir önişlemle ve yüksek kalitede sunabilmekteyiz.

Gelecekte de başarımızı sürdürmek istiyor, bu nedenle tekliflerimizi durmadan en uygun hale getirmek için çalışıyoruz.